top of page

Focus

Bedrijfsvoering en kwaliteitsverbetering als rode draad

De afgelopen 33 jaar heb ik als bedrijfskundige managementfuncties bekleed bij de overheid, verzekeraars en in de zorg, vanaf 2007 als directeur eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en vanaf 2020 als interimmanager Bedrijfsvoering met veranderopdracht.

Hierbij ben ik altijd vooral geïnteresseerd in verbeterprocessen in de ondersteuning, het repareren van zaken die niet goed lopen, "fusievlechten" (het ineenvlechten van ondersteuning volgend op een formele fusie) en hoe het primair proces optimaal gefaciliteerd kan worden.

De ontwikkelingen in de zorg en het publieke domein inspireren me om strategie en beleid te optimaliseren en te vertalen naar bedrijfsvoering. Als toezichthouder breng ik gedegen kennis en realisme in op het gebied van bedrijfsvoering in de brede zin van het woord (administratie, communicatie, finance, control, facilitair, inkoop, HRM, ICT, duurzaamheid, vastgoed).

Als (interim-) directeur implementeer ik - samen met de mensen in het veld - toekomstvaste verbeteringen. In de rol van adviseur analyseer ik de situatie, leg dwarsverbanden tussen de verschillende onderdelen en zoek naar hoe zaken zo simpel en effectief mogelijk ingericht kunnen worden. Duurzaamheid, zowel in organisatie-inrichting als in onze omgang met de wereld om ons heen, is een belangrijke drijfveer voor me.

 

 

Filosofie en aanpak

Als iemand je niet begrijpt, ga je niet harder praten.

Als een aanpak niet werkt, dan probeer je iets anders.

 

Verandertrajecten hebben zowel tempo, volume en monitoring, als bezinning en latentietijd nodig.

Een verandering kan nooit zwaarder zijn dan de draagkracht van de mensen die het moeten doen en nooit slagen zonder dat zij er de zin van zien.

Ik laat het "hoe" graag over aan de mensen die het DOEN, maar spar graag even procesmatig of inhoudelijk als daar behoefte aan is. Ik werk samen met mijn collega's, ben transparant over mijn tijdsinvestering en resultaten, en houd me aan dezelfde spelregels als iedereen in de organisatie.

Mijn inzet ademt met de verandering mee; we combineren regelmaat (een vaste dag) met flexibiliteit naar behoefte. Mijn doel is mezelf overbodig maken en een resultaat neer te zetten dat gedragen wordt door de mensen die het moeten (blijven) doen.

Gedragscode

Ik werk volgens de kerncode voor kennisintensieve dienstverlening zoals opgesteld door ondermeer de beroepsverenigingen voor interimmanagement (RIM, NVIM) en organisatie-adviseurs (OOA, ROA).

bottom of page