top of page

Testimonials

"Voor een interimopdracht van bijna een jaar is Anne als teammanager Advies & Ondersteuning bij Stadsreiniging Almere aan de slag geweest. Als gevolg van een doorontwikkeling van de organisatie, is Anne aan de slag gegaan met het opbouwen van een nieuw team en het scherp maken van de opdracht en de verantwoordelijkheden voor alle collega's binnen dit team. Tegelijkertijd werd mede door Anne een separate projectorganisatie opgetuigd voor de vervanging van een bedrijfskritisch informatiesysteem.

Van meet af aan bracht Anne een flinke dosis humor mee, maar ook bijzonder scherpe vragen, overigens altijd gericht op verbetering. De uitspraak "hard op de inhoud, zacht op de persoon" is op Anne zeker van toepassing. Ze deinst niet terug voor ingewikkelde situaties of gesprekken, maar gaat juist recht op haar doel af. Wanneer Anne situaties tegenkomt die niet strikt binnen haar opdracht vallen, overlegt ze deze met haar opdrachtgever. Waar ze meteen verbetering kan aanbrengen, zal ze dit ook doen. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe ze heeft geholpen om de relatie tussen staf en lijn te verbeteren door te focussen op de gemeenschappelijkheid van onze doelen. Anne houdt goed overzicht en deelt dit overzicht en haar inzichten met haar collega's en opdrachtgever, waardoor het prettig samenwerken is.

Anne heeft overigens een aantal boeken geschreven, waarvan ik bijvoorbeeld de titel 'De ideale collega' , over feedback en samenwerken, van harte kan aanbevelen."

tp.jpg

Thierry Permentier

Hoofd Stadsreiniging Gemeente Almere

"Anne is een betrokken professional die duurzaam heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Stadsreiniging en specifiek aan het onderdeel dat zij heeft begeleid. Ze was verantwoordelijk voor de vorming van het team Advies & Ondersteuning (het Bedrijfsbureau). In een relatief korte periode (10 maanden) heeft ze de medewerkers voor zich gewonnen en inzicht gegeven in de onderlinge verwachtingen en rollen. Samen met het team heeft ze stappen gezet om de ondersteuning te verbeteren en hierop resultaat geleverd. Anne is een fijne collega, die met brede ervaring, humor en rust vraagstukken aanpakt."

asch.jpg

Aschwin van Reij

Directeur Openbare ruimte Gemeente Purmerend

Hoofd Stadsreiniging Gemeente Almere tot 2023

"Anne was meer dan 13 maanden manager Bedrijfsvoering a.i. bij Nictiz. Een opdracht die vroeg om ervaring, kennis, rust en humor. In een jaar tijd wist Anne de afdeling van kwetsbaar naar degelijk te brengen. Prioriteiten en overzicht werden aangebracht, collega's werden gesteund en de relatie tussen Bedrijfsvoering en de lijn verbeterd. Dit deed Anne met een altijd positieve blik, kritisch en opbouwend, met humor en gelardeerd met prachtige uitspraken."

LN klein.png

Leonique Niessen

Directeur - Bestuurder Nictiz

"Anne heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de bedrijfsvoering van Jeugdformaat. Naast visieontwikkeling ligt haar kracht met name in het leggen van verbindingen, zowel intern als extern"

Bas Timman

Voorzitter Raad van Bestuur Jeugdformaat

"Het snel doorgronden van complexe problemen en het vertalen van externe ontwikkelingen naar strategische bedrijfsrisico's en de impact ervan zijn Anne's grote kracht.

Ze is integer, en analytisch en cijfermatig heel sterk."

Kees in 't Veld

Directeur Schakenbosch

Kees 2020.jpg

"Bij Anne weet een opdrachtgever voor 100% zeker dat een dossier in goede handen is. Ze werkt zich razendsnel in, doorgrondt complexe dossiers en houdt overzicht. Anne is betrouwbaar, zakelijk, flexibel en besluitvaardig en heeft een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid."

saskia.jpg

Saskia van Dockum

Directeur - rentmeester Het Utrechts Landschap

"Ik ken Anne al heel lang; als heel betrouwbare interimmanager Bedrijfsvoering in de zorg en bij gemeenten, en als collega-lid van de RvT van Dushi.

Anne is een "verstandige veranderaar"; gedegen en helder naar medewerkers en organisatie. Ze is gestructureerd, maar kan improviseren waar nodig. Als lid van de Raad van Toezicht handelde ze collegiaal, integer en onafhankelijk en was ze steeds op zoek naar verbinding en verbetering op metaniveau."

Arie Teeuw new.jpg

Arie Teeuw

Voorzitter RvT Stichting Kind aan huis / Dushihuizen

Voormalig gemeentelijk directeur Middelen

Voorzitter Rekenkamer Gemeente Arnhem

"Het SSC is kwalitatief goed en ruim binnen planning en budget opgeleverd en de kosten van de ondersteuning zijn met 10% gedaald. Anne is een professionele, doortastende collega en plezierig om mee samen te werken. Naast procedurele en inhoudelijke kennis heeft ze een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen."

Paul de la Chambre

Voorzitter Raad van Bestuur 's Heeren Loo 2008-2016

bottom of page