top of page

Ervaring

Directie en management

Binnen de jeugdzorg was ik als directeur Bedrijfsvoering bij Jeugdformaat vanaf 2012 betrokken bij het opzetten van een compleet nieuwe organisatie: Schakenbosch, een gesloten behandelcentrum voor LVB-jongeren met ernstige gedragsproblemen. Het vanaf nul opzetten van een slimme en goed passende ondersteuning, managementinformatie en een zo lean mogelijk kwaliteitssysteem en het vervolgens fuseren met een instelling voor jongeren met psychische problemen, waren interessante trajecten met een leuk en gemotiveerd team. Tot eind 2018 was ik directeur Bedrijfsvoering bij afwisselend Schakenbosch en Jeugdformaat. Sindsdien help ik als interimmanager organisaties om hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Eerder was ik van 2007 tot 2012 als directeur eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen het CIZ en het bij 's Heeren Loo ontwerpen en uitvoeren van de stapsgewijze samenvoeging  van de gehele ondersteuning van de 5 voormalige divisies tot één Shared Service Center van ruim 700 fte.  Hiervoor moesten alle systemen, processen en werkwijzen worden geharmoniseerd. Alle betrokken afdelingen en de afnemers waren betrokken bij het herontwerpen van een nieuwe, optimale service voor de organisatie. Dit was een omvangrijk en complex project en een bijzondere ervaring.

Voordien heb ik 17 jaar als consultant en later interimmanager verbetertrajecten in de ondersteuning (be)geleid.

Bestuur en toezicht

Sinds 1 januari 2022 ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Zaanstreek (voorheen Mennistenerf Pennemes Combinatie Zaandam), een innovatieve VVT-organisatie die zich onderscheidt met kleinschalige locaties en aandacht voor service en duurzaamheid. Mijn focus is bedrijfsvoering en duurzaamheid en ik ben lid van de auditcommissie en de remuneratiecommissie en ben lid van de NVTZ.

Van 2016 - 2019 was ik lid van de Raad van Toezicht van de stichting Kind aan Huis, een groeiende en innovatieve jeugdzorginstelling die werkt met een unieke visie op zorg, in praktijk gebracht in de Dushihuizen. Hier was ik eveneens lid van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en lid van de NVTZ. Van 2014 tot 2016 was ik bij de stichting betrokken als adviseur van de Raad van Toezicht.

In 2014 ben ik ingeschreven bij het Nationaal Register Toezichthouders en volgde ik een opfriscursus toezichthouden. In 2015 heb ik de WNT toegepast voor een zorgorganisatie en de Governance Code Zorg 2017 geïmplementeerd.

Binnen CIZ was ik in 2010 en 2011 als directielid verantwoordelijk voor de implementatie van Good Governance binnen de organisatie.  

Van 2003 tot 2007 was ik als bestuurder van de STIM/STAK toezichthouder bij een adviesbureau, met als aandachtsgebieden bedrijfsvoering en professionalisering.

Omdat dit me goed lag, volgde ik de 13-delige opleiding Professioneel Toezichthouden, met modules als Good Governance, Wet- en regelgeving, Code Tabaksblat, Financieel toezicht, Weerstandsvrij communiceren, Merk- en reputatiemanagement, Fusies/overnames/waarderingsmethoden, Integriteit in business en Arbeidsrecht en beloningsmodellen bestuurders en Business/ICT alignment.

Publicaties
Omslag vijfde punt website.jpg
Omslag de ideale collega website.jpg
het mirakel van de klokken.jpg
bedrijfsvoering verbeteren.jpg
tips voor een betere bedrijfsvoering.jpg
Cover onderzoek.jpeg
c&I.jpg

* In 2023 is het boekje "De vijfde punt" uitgegeven, een verzameling observaties over perceptie.

 

* In 2022 is "De ideale collega" gepubliceerd, een bundel korte verhalen over feedback en                 samenwerking.

 

* In 2020 verscheen het boekje "Het mirakel van de klokken", een bundeling van veranderkundige   raadsels. In 2022 is een vernieuwde druk verschenen.

 

* In 2018 zijn in het boekje "Bedrijfsvoering verbeteren" een aantal blogs over     organisatieverandering en bedrijfsvoering verzameld. Op aanvraag verkrijgbaar.

* In 2017 heb ik met Frank van den Bos een onderzoek naar shared services in de zorg gepubliceerd   (het artikel hierover is hieronder te downloaden, het gehele onderzoek is op aanvraag verkrijgbaar).

 

Eerdere publicaties:

  • Artikel "Speed PRI" (hieronder te downloaden), met Ellen van der Velden (2016)

  • Boekje "Tips voor een betere bedrijfsvoering" (2016)

  • Boek "Communicatie en Implementatie", tekstbijdragen (2010, Lemma Boom)

  • Boek "Marketing door waterbedrijven", eindredactie (1998, Kiwa)

  • Diverse artikelen over kwaliteitszorg in vaktijdschriften (1997-2000)

bottom of page